Cercar en aquest blog

diumenge, 17 de febrer de 2008

Flujo de capitales especulativos vs flujos de capitales a medio-largo plazo

M’agradaria plantejar aquest tema, perquè em sembla molt interessant i un factor o causa explicativa del subdesenvolupament de moltes zones del món, especialment d’allò anomenat "Sud".
Potser aquest un debat massa llarg que necessitaria una mena d’acotació per tal de traure conclusions positives.
Dit això, passe a mostrar-vos el meu pensament sobre aquest tema que està influenciat en gran part per les lectures de Stiglitz, en concret pel llibre "Cómo hacer que funcione la globalización".

Com ha dit avui un company a classe, el què coneixem per liberalització financera té el seu origen a Ronald Reegan i Margaret Thatcher, per tant crec que està fora de dubte que l'actual globalització si que té un substrat o base purament neoliberal o ortodoxa, ja que l'actual globalització es reconeix i s’identifica amb els seus orígens.
Com a conseqüència d'açò, i ara parle del títol d'aquesta entrada, una gran part dels moviments de capital que hi ha actualment en el món, més agudament als països del Sud (països més pobres) , té un caràcter purament especulatiu i a curt plaç (com bé explica Stiglitz) al llibre citat adés. Estos fluxos de capital especulatiu crec que són en part responsables del subdesenvolupament de molts països. M'explique:
Esta gran entrada d'inversió estrangera a països prèviament afectats per plans de reestructuració ideats pel FMI, BM... ha creat una situació en què estos fluxos especulatius han entrat a països, on deixant de banda la mà d'obra barata i abundant, no han hagut o no han sigut sotmesos a cap tipus de fiscalitat que reportara al país receptor cap tipus de benefici per la pròpia entra d'eixe capital.
Benefici imprescindible per tal de desenvolupar societats i països que manquen d'un teixit social i econòmic. Com va a poder desenvolupar-se un país que a dures penes obté ingressos i que no pot repercutir-los en creació de capital humà (educació, sanitat, etc) i infraestructures? Com és acceptable que els recursos d'una societat o país, no els hi reporte cap tipus de retribució (cap, o molt poca) econòmica que els hi permeta desenvolupar-se?
Crec què està prou demostrat que les politiques del FMI i el BM, juntament amb aquest tipus de fluxos especulatius no han estat encertats sinó més bé tot el contrari.

Sembla curiós, que alguns països que no han seguit les polítiques del FMI, BM... cresquen avui a ritmes del 10% anual en termes de PIB. Països com la Xina o India, on la legislació vigent contempla que la entrada de capital estranger no ha de tindre un caràcter especulatiu ni a curt plaç.

Benvinguts al meu blog

Este és el meu blog companys/es d'econòmiques de la UA